BAKI PATOLOGİYA MƏRKƏZİ

MƏRKƏZ HAQQINDA

Laboratoriyamız müasir tibb avadanlıqları və cihazlarla təchiz olunmuşdur. Laboratoriyada Almaniya istehsalı təqib, boyama, mikroton kəsmə cihazları, havalandırma sistemlərinə qoşulmuş makroskopik kəsmə dolabları mövcuddur.

HƏKİMLƏRİMİZ

Dr. Camal Musayev

HƏKİM-PATOLOQANATOM

Dr. Bahadur Abbasov

HƏKİM - HİSTOMORFOLOQ

Uzm. Dr. Məlahət Musayeva

HƏKİM - PATOLOQ

DR. PƏRVİN ORUCOVA

HƏKİM - PATOLOQ

MƏRKƏZDƏN GÖRÜNTÜLƏR

MƏRKƏZDƏN GÖRÜNTÜLƏR

REFERANSLAR

REFERANSLAR