Əlavə olaraq əməliyyat başa çatana qədər, 30 dəqiqə ərzində frozen üsulu ilə əməliyyat həkiminə informasiya verilir. Bu da, həkimin əməliyyat zamanı doğru qərar verməsində böyük rol oynayır.
Analiz nəticələrində mikroskopik təsvir vı mikroskopik rəy qeyd olunur.